Flesst Finally Safe
Over Flesst|Partners|Trainingen|Kennisbank|Juridische informatie|Inloggen
HOMEVEILIGHEIDSYSTEMENPRODUCTENDEALERSPROJECTENDOWNLOADSACTUEELCONTACT

Veiligheid opnieuw uitgevonden

Veiligheid opnieuw uitgevonden

Veiligheid opnieuw uitgevonden

Toen we besloten een compleet nieuw veiligheidssysteem te ontwerpen, hebben we alle bestaande systemen op een rij gezet zoals: paaltjes, dakhaken, kabels, lussen etc.  We hebben naar elk detail gekeken, talloze dakconstructies in binnen- en buitenland bestudeerd. We hebben gekeken naar de manier hoe op daken wordt gewerkt, hoe daken worden onderhouden, bouwfysica, esthetica, levensduur, vigerende normen etc.  En natuurlijk ook naar aanschafkosten en jaarlijks terugkerende kosten zoals verplichte keuringen. Bovendien werd duidelijk dat in het nieuwe Bouwbesluit zou worden opgenomen de verplichting om "gebouwgebonden voorzieningen" aan te brengen. 

We stelden onszelf de vraag of de bestaande producten voldeden aan de wensen van de gebruiker en klaar waren voor de toekomst waar hellende daken tal van andere functies zullen krijgen? Het antwoord was duidelijk nee en daarom is er uiteindelijk iets geheel nieuws ontstaan. Iets totaal anders dan alles wat in de afgelopen jaren onder het mom van "veiligheid" op de markt is gebracht maar comfortabel én veilig werken tot op de dag van vandaag nog steeds onmogelijk maakt. 

"Je kan proberen een bestaand product 10% te verbeteren, je kan ook besluiten een product geheel opnieuw te ontwikkelen en het 10 keer beter te maken"

 De ontwikkeling van een geheel nieuw veiligheidssysteem vereiste talloze innovaties. Op het Flesst systeem werden maar liefst vijf octrooien aangevraagd. Ook konden we eindelijk een einde maken aan de nachtmerrie van elke huizenbezitter, doorbreking van de isolatie.  Flesst doorbreekt nergens de isolatie en u behoudt wat ons betreft de volledige door de fabrikant opgegeven RC waarde! 

Het Flesst systeem biedt ongeëvenaarde veiligheid in een minimalistische uitvoering. Kern van het systeem is een beeldschoon aluminium extrusieprofiel. Het profiel wordt in de nok gemonteerd op multifunctionele ruitersteunen die zijn vastgezet op een multiplex strook. Hiermee vervangt het systeem de traditionele ventilerende ruiterconstructie. Het systeem wordt praktisch geheel aan het oog onttrokken omdat het is weggewerkt onder de nokvorsten. Niet toevallig het hoogste punt van het dak zodat het systeem te allen tijde bereikbaar is. Welke functie het dak in de toekomst ook krijgt, het Flesst systeem zal altijd maximale veiligheid aan de dakbetreders bieden, zonder dat het in de weg zit. Het gehele dakvlak blijft beschikbaar voor diverse toepassingen. Kortom, Flesst is praktisch onzichtbaar maar altijd beschikbaar!

"Nooit eerder is een veiligheidssysteem op deze manier ontworpen. En toch is het zó vanzelfsprekend dat je je moeilijk kunt voorstellen dat iemand het nog anders zou doen". 


Op onze site gunnen we u graag een blik op de toekomst van Veilig werken op schuine daken?. Een toekomst die wat ons betreft allang begonnen is.

Veiligheid

Veilig werken op schuine daken