Flesst Finally Safe
Over Flesst|Partners|Trainingen|Kennisbank|Juridische informatie|Inloggen
HOMEVEILIGHEIDSYSTEMENPRODUCTENDEALERSPROJECTENDOWNLOADSACTUEELCONTACT

U wilt met minimale middelen een goede basis voor veiligheid leggen? Met het Flesst Ready concept stellen we bouwend Nederland in staat op alle nieuw te bouwen of te renoveren woningen een efficiënte en goedkope veiligheidsinfrastructuur aan te brengen. Op het moment dat onderhoud relevant wordt, kan het systeem in een oogwenk worden geüpgraded naar Flesst Full.

Voldoet aan nieuwste Bouwbesluit
CE-markering, EN 795:2012
Géén jaarlijkse keuring
Binnen één uur gemonteerd

Lees verder

Op uw daken worden voorzieningen aangebracht die onderhoud behoeven. U wilt nu al zeker stellen dat onderhoud veilig kan worden uitgevoerd, conform het nieuwste Bouwbesluit. U maakt uw dak met een eenmalige investering veilig voor onderhoud, zonder terugkomende kosten. Op basis van de wettelijk verplichte RI&E bepaalt u in samenspraak met onze partners welke componenten aan het systeem moeten worden toegevoegd.

Voldoet aan nieuwste Bouwbesluit
CE-markering, EN 795:2012
Géén jaarlijkse keuring
Flesst Connection System

Lees verder

De enorme veelzijdigheid van ons systeem wordt duidelijk als Flesst wordt uitgedaagd om óók op bijzondere projecten zoals (rijks)monumenten veilig onderhoud mogelijk te maken. Juist op monumentale projecten is een veilige toegang tot het dak letterlijk een zaak van ‘leven en dood’. Daarnaast speelt esthetiek een belangrijke rol bij monumentale gebouwen. Dus aan de buitenkant géén ontsierende obstakels en aan de binnenkant geen contraplaten met doorstekende draadeinden!

Voldoet aan nieuwste Bouwbesluit
CE-markering, EN 795:2012
Géén doorbreking dakvlak
Flesst Connection System

Lees verder