Teekenschool Amsterdam

Monument Amsterdam

Op dit mooie rijksmonument waren de oude ladderhaken afgekeurd. Door Flesst toe te passen was het weer mogelijk om terug te keren naar een mooi strak en vlag leidak zonder onderbrekingen van de haken. Ook bij dit dak worden de goten jaarlijks schoongemaakt en is met een simpele aanlijn actie het hele dak bereikbaar.

Contact