Over Flesst

Dakveiligheid

Dakveiligheid is een eerste vereiste om zorgeloos het dak te kunnen betreden. Het Flesst valbeveiligingssysteem is ontwikkeld vanuit de filosofie dat de dakbetreder moet worden ontzorgd, zodat hij zich - met beide handen vrij - volledig kan richten op de werkzaamheden die hij op het dak moet uitvoeren. Flesst biedt behalve directe productondersteuning ook trainingen voor gebruikers van het Flesst valbeveiligingssysteem. Onze organisatie is erop ingericht om gebruikers van ons systeem van optimale service te voorzien.

De standaard in valbeveiliging dak

Onze missie is om wereldwijd te worden gezien als dé standaard voor het veilig werken op hellende daken. Een standaard zowel voor het meest veilige als voor het meest gebruiksvriendelijke valbeveiligingssysteem. Een missie die wordt ondersteund door een glasheldere visie:

  • Flesst wil iedereen die op een hellend dak werkzaamheden verricht een systeem bieden dat 100% veiligheid garandeert.
  • Flesst streeft ernaar dat haar valbeveiligingssystemen door voorschrijvende instanties standaard in bestekken wordt opgenomen.
  • Flesst wil een totaaloplosser zijn voor elk veiligheidsprobleem dat zich op het hellende dak kan voordoen.
  • Flesst zal voortdurend blijven investeren in productinnovaties, die het veilig werken op hellende daken bevorderen.
  • Flesst zal vanuit haar verantwoordelijkheid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen producten blijven ontwikkelen die probleemloos teruggenomen kunnen worden en gerecycled kunnen worden.
  • Flesst zal een leidende positie innemen in het investeren in opleidingen en trainingsfaciliteiten om dakbetreders veilig op hellende daken te kunnen laten werken.
  • Dakveiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

Lage TCO (total cost of ownership)

Géén jaarlijkse keuring

Geschikt voor elk type hellend dak

Geen valfactor

Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen

Bekijk onze projecten

Hoe werkt het Flesst valbeveiligingssysteem?

Om met het Flesst valbeveiligingssysteem te kunnen werken, dient de dakbetreder een valbeveiliging harnas te gebruiken. Vervolgens moet men bij het dak komen. Dit kan bijvoorbeeld via een dakluik of een ladderopstelplaats. Daarvandaan kan de dakbetreder zich direct aanhaken aan de nok via een speciaal koppeltouwsysteem dat ervoor zorgt dat het klimtouw naar de nok wordt gebracht en wordt aangekoppeld aan het systeem. Doordat men aan het hoogste punt vast zit, is de valfactor minimaal. De dakbetreder wordt als het ware naar het dakvlak toegetrokken en kan daardoor niet vallen. Vanwege het meebewegen van de loopwagen is het pendule-effect minimaal.

Er kunnen vijf mensen tegelijk op een dakvlak aan het Flesst valbeveiligingssysteem werken. Zij kunnen aangelijnd werken, bijvoorbeeld lopend in de goot of op de panlatten. Of ze kunnen met touwtechniek werken en al abseilend het dak onderhouden. Ook kunnen er ladders en daksteigers aan het systeem worden gehangen, afhankelijk van het soort onderhoud.

Checklist veilig onderhoud

In de checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 staat omschreven waar een dak qua veiligheid aan moet voldoen. Bekijk de checklist veilig onderhoud op de site van de rijksoverheid.
Contact